Virtuális Erőmű


A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. 2011 óta a hazai zöld gazdasági szakmapolitikai stratégia-alkotás meghatározó szereplője. Először a vállalati energiahatékonyság előmozdítása terén ért el komoly sikereket a Virtuális Erőmű Programmal (VEP), melyben a részt vevő partnerei száma néhány év alatt mintegy 8.500-ra nőtt.

A VEP Tanácsadó Testületét a hazai ipar, felsőoktatás, szabályozás és szakmai szövetségek fajsúlyos szereplői alkotják. A Program nemzetközileg is elismert: 2015-ben közel 500 induló közül a legjobb három európai energiahatékonysági program között végzett az Európai Bizottság „EU Sustainable Energy Award” („Fenntartható Energia Díj”) versenyén. Ezt követte a GINOP-4 pályázati konstrukció bevezetésének megalapozása a Kormány számára, amellyel a hazai KKV szektor számára mintegy 60 milliárd forintos vissza nem térítendő és további több mint 30 milliárd forintos visszatérítendő támogatási keret jött létre, majd az EMMI partnerségében 2016-tól elindított – 350.000 diák számára elérhető – iskolai-szemléletformálási programja.

A LOCARBO nemzetközi konzorcium részeként a MI6 most értékelte az első változatban a várnál lassabban haladó GINOP 4-et és segítette az NGM-et a konstrukció vonzóbbá tételében a piac számára, melynek eredményeképpen az új kiírás egyik pályázata néhány napja már elérhető a piac számára, a másik pedig hamarosan megnyílik.


A MI6 Nkft. az EIT Climate KIC, illetve Interreg projektek mellett számos nemzetközi együttműködésben vett és vesz részt az utóbbi években. A magyar sikert az Európai Bizottság is elismerte: a MI6 a LOCARBO projekt keretein belül 2017-ben egy hét országot magába foglaló konzorcium egyedüli magyar tagjaként jelentős eredményeket ért el vállalati energiahatékonysági és megújuló energetikai pályázatok (Magyarországon ez a GINOP-4) fejlesztése kapcsán – ezzel nemzetközi szinten is valódi szakmapolitikai alakítóvá vált. Az olasz, portugál, litván, angol és román partnerekkel közösen működtetett LOCARBO projekt célja az energiahatékonysági szakpolitikai eszközök fejlesztésének támogatása, de a konzorcium már eddig is ennél többet ért el: a piaci igényekre jobban szabott feltételrendszerrel, vissza nem térítendő támogatások segítségével finanszírozott hazai energiahatékonysági konstrukció jöhetett létre, melyet külön megújuló energetikai hitelprogram egészíthet ki (megjegyezzük, hogy hazánkban a MI6-nak már korábban is jelentős szerepe volt az ilyen típusú pályázatok életre hívásában, a feltételrendszer külön projekt keretében történő kialakításában, majd a 2017 év végi megjelentetés az NFM-et és az NGM-et támogató előkészítésében is).

A VEP jelenleg nemzetközi terjeszkedés előtt áll: Svédország és az Egyesült Királyság szervezetei is tárgyalásokat folytatnak a MI6 vezetőivel a VEP Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat (EKP) névre keresztelt alapprogram átvételének lehetőségéről.


Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat - melynek új, 2018-as pályázati felhívása hamarosan elérhető lesz a MI6 honlapján – egy 2011 óta működő, saját vállalati pályázat, melynek keretében mintegy 150 vállalatot tüntettek már ki energiatudatos, energiahatékony, illetve e területen folytatott mentorálási tevékenysége okán. A díjátadó minden évben a Parlamentben vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium dísztermében kerül megrendezésre, Dr. Szili Katalin, a Parlament volt elnökének fővédnöksége alatt és a támogató minisztériumok (NGM, NFM, EMMI) államtitkári szintű védnöksége mellett. Az EKP-ra a nemzetközi figyelem azóta irányul fókuszáltabban, amióta azzal a MI6 2015-ben közel 500 induló közül a legjobb három európai energiahatékonysági program között végzett az Európai Bizottság „EU Sustainable Energy Award” („Fenntartható Energia Díj”) versenyén.


A nemzetközi mintaprogrammá vált vállalati programok mellett a MI6 2016-ban elindította diákprogramját is Energiatudatos Iskolákért Program címmel, melynek keretében az iskolák szemléletformálási akciókban vehettek részt, melyért a résztvevői létszámok alapján LED izzókat kaptak. A

2015-ben átadott székesfehérvári energiahatékonysági demonstrációs mintaépülete – mely passzívház minősítést is nyert – a lakosság, és főleg a tanulók energetikai szemléletformálását támogatja. 2017-ben a MI6 „Aktív tanulók – passzív ház” programja az egyedüli középiskolai programként vett részt az EMMI Fenntarthatósági Témahét programjában, közvetlenül támogatva 350.000 tanuló szemléletformálását, környezettudatos nevelését.

A közintézményi programok a vállalati portfóliójának viszonylag újabb tagjai: a Klímabarát Települések Szövetségével aktív együttműködésben 2016-ban indította el a MI6 klímastratégiai (SEAP és SECAP) szakmai támogató munkáját több megyei, majd kistérségi és települési önkormányzati együttműködésekben.

Békés, Komárom-Esztergom és Fejér megye egész területe mellett már Tihany- és térsége, ill. Mórahalom és térsége is a MI6 szakmai munkájával léphet előre a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó stratégia alkotásban és szemléletformálásban. A feladatok ellátásában jelentős szerep jut a nemzetközileg validált módszertannak.