Új termékek hatása a hazai kiegyenlítő szabályozásban

Schlosser Ilona

konzulensek: Sőrés Péter Márk (BME-VET)

Holló Gergő (MAVIR Zrt.)


absztrakt

Munkám fő témája az új, kiegyenlítőszabályozási termékek hatásának vizsgálata a hazai rendszerirányításban. Ennek időszerűségét az EB GL (Electricity Balancing Guideline) által javasolt, új, szabványos és egyedi termékek megalkotása és ezek hatása adja. Az Európai Unió célja, hogy tagállamai gazdaságát összehangolja, ezzel egyszerűbbé, olcsóbbá, gyorsabbá téve a nemzetközi kereskedelmet. Energetikai szempontból célja, hogy alacsony szén-dioxid kibocsátású, műszakilag és kereskedelmileg is egységes rendszert alkosson, úgynevezett Energiauniót, megvalósításának része a már említett és dolgozatom során részletesebben ismertetett Electricity Balancing Guideline. Munkám során a rendszerszintű szolgáltatásokat ismertetem betöltött funkcióik és beszerzésük alapján, majd pedig a hazai erőművi forrásszerkezetet mutatom be, hiszen ahhoz, hogy az új termékek hatását alaposan vizsgálni lehessen érdemes a termelői oldal tulajdonságait is megismerni. Legvégső sorban pedig a termékek elemzését egy hipotetikus kombinált ciklusú erőmű működésén keresztül járom körül. Elemzésre kerül a rendszerszintű szolgáltatás nyújtási képességének megváltozása, ebből adódóan pedig a lehetséges energiapiaci helyzete.