HÁLÓZATI RUGALMASSÁG NÖVELÉSE TERHELHETŐSÉG ELŐREJELZÉSSEL

Csótai Enikő*, BSc hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnöki szak, ecsotai@gmail.com

Szabó Dávid, PhD hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tanszék, szabo.david@vet.bme.hu

Dr. Németh Bálint, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tanszék, Nagyfeszültségű Laboratórium vezetője, nemeth.balint@vet.bme.hu

 

Összefoglalás

 

Napjainkban a villamosenergia iránti igény folyamatos növekedése a villamosenergia hálózat bővítésének szükségességét hordozza magában. A dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) és az ezen a technológián alapuló rendszer erre kínál egy lehetséges megoldást. A rendszer célja, a távvezetékek átviteli kapacitásának meghatározása, mely a környezeti paraméterek folyamatos monitorozásával valós időben történik meg. Ezzel az átviteli kapacitás jelentősen megnövelhető a jelenleg használt statikus terhelhetőséggel szemben. A DLR technológia egy továbbfejlesztési lehetősége az időjárás előrejelzéseken alapuló terhelhetőség meghatározás. Ennek fontossága, hogy így a terhelhetőség is előrejelezhető, ami elősegíti a villamosenergia piaci kereskedelem tervezhetőségét, az elektromos járművek okozta időszakos teljesítményfelvétel kiszolgálását vagy akár a termikus túlterhelődések elkerülését is. Kutatásom során különböző távvezetékekre szerelt időjárás állomások által mért adatokat hasonlítottam össze nemzetközi, illetve helyi időjárás előrejelzések adataival. Célom az előrejelzések bizonytalanságának meghatározása volt, valamint ennek hatásának vizsgálata a villamosenergia hálózatra. A különböző környezeti paraméterek elemzése után regresszióanalízist végeztem, hogy megállapítsam az egyes időjárási paraméterek dinamikus viselkedésének hatását az előrejelzés bizonytalanságára. Kutatásom fő célja, hogy az előrejelzések megbízhatóságát vizsgálva csökkenteni tudjam a bizonytalanság okozta túlterhelődések kockázatát a távvezetékek terhelhetőségének meghatározása során, a hálózati rugalmasság növelésének érdekében.