Országspecifikumok jelentősége a közel nulla energiaigényű épületek kialakításában

 

Gergely László, PhD hallgató, BME-ÉPGET, gergely.laszlo@gpk.bme.hu

Csoknyai Tamás, tanszékvezető, BME-ÉPGET, csoknyai.tamas@gpk.bme.hu

 

Összefoglalás

 

Épületeink üzemeltetése mind energiafelhasználásunk, mind szén-dioxid kibocsátásunk jelentős hányadáért felel. A hatások mérséklésének egyik sarkalatos eszköze Európában „közel nulla” követelményszint bevezetése. A követelményszintek pontos definiálását az Unió azonban a tagállamokra hagyja, mely jelentős eltéréseket okozhat. Jelen vizsgálat ezen különbözőségeket és hasonlóságokat hivatott feltárni, az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményértékekkel rendelkező országok esetén. Az egyes mutatók, mint a fűtési hőszükséglet, hűtési hőterhelés, fűtési és hűtési nettó energiaigények és végenergia igények, épülettechnikai rendszer szén-dioxid kibocsátása, a vizsgálatban dinamikus épületenergetikai szimuláció segítségével kerülnek feltárásra, az országspecifikumok, mint követelményérték és éghajlati sajátosság mentén. Az eredmények jól tükrözik, hogy a szélsőséges klimatikus viszonyok nehezen kompenzálhatók az épületburok hőátbocsátási tényezőjén keresztül, azonban hasonló időjárási viszonyok esetén az eltérő követelményszinteknek jelentős hatása lehet az épület energiafelhasználására és szén-dioxid kibocsátására.