A hulladékégetés szerepe az emisszió mentes városokban

Molnár Szabolcs

főmérnök, Pöyry-Erőterv Zrt.,

1117 Budapest, Infopark sétány 3., +36 20 / 439 8351,

szabolcs.molnar@poyry.com

 

Napjainkban egyik legfontosabb környezetvédelmi és energetikai kihívása a városiasodás jelensége által generált feladatok mérnöki megoldásai.

 

Az energia,  a hulladék és a környezet szavakat napjainkban egymással szoros összefüggésben kell használjuk, ha fenntartható gazdálkodásról beszélünk: legyen szó energiagazdálkodásról, környezetgazdálkodásról vagy akár körforgásos gazdálkodásról.

 

Mindennapi tevékenységünk során hulladékot termelünk, mely a mindennapjaink részévé vált. A hulladékok „előállításával” egyidejűleg a természeti erőforrásainkat is száműzzük a gazdaság anyagátalakító – termelési és fogyasztási - (kör)folyamataiból. Sok esetben, olyan energiaforrásokat és másodnyersanyagként alkalmazható anyagokat pazarolunk el, melyek nemcsak szűkösen állnak rendelkezésünkre, hanem azoknak a természeti környezettől való elsajátításukkal az ökológiai lábnyomunkat mélyítjük az ökoszisztémánk érzékeny talaján.

Az „energiák termelése”, az alapanyagok előállítása során a természeti erőforrásinkat kiaknázzuk, igénybe vesszük a természet „szolgáltatásait”.

 

A hulladékok újratermelődése miatt – elsősorban a települések hulladékát – azok elhelyezéséről, megsemmisítéséről vagy hasznosításáról gondoskodnunk kell. A jövő számos kihívást tartogat a mérnökök számára: A túlnépesedés, az urbanizációs hatás, a folyamatosan termelődő (és folyamatosan megújuló) hulladékok kezelésének kihívásai a mérnököket megoldandó feladatok elé állítják. Az energetikai célú feldolgozásban rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, amely nagyban hozzájárul a hosszú távú céljaink megvalósításához ahhoz, hogy emisszió mentes városokat alakítsunk ki.

 

Érdemesnek találom kiemelni, hogy az energetikai célú hulladékgazdálkodásban, a technológiák fejlődése révén folytonos kihívások jelennek meg a hulladékok energetikai hasznosításával foglalkozó szakemberek előtt.

Előadásomban bemutatom, milyen energetikai lehetőségek vannak a hulladékok energetikai célú hasznosításában, kiemelve a hulladékégető erőművek létesítésének és alkalmazásának előnyeit.

 

 

Felszólalásom kulcsszavai:

Energiastratégia, hulladékból energia, energetikai környezetvédelem.