Tervezett program

Tervezett program

Program Schedule.pdfA KLENEN ’20 bevezető plenáris ülésének előadói és az előadásaik címe:


Dr. Botos Barbara: Energia- és klíma politikai célok és tervezett szakpolitikai intézkedések


Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony szerint ma már nincs helye az éghajlatváltozás tényével kapcsolatos vitáknak, sokkal inkább az egyes országok arra adott válaszaira, cselekvőképességére kerül a hangsúly. Hiszen az éghajlatváltozás elleni cselekvés ma már messze nem csak ökológiai szükségszerűség, hanem egyben gazdasági racionalitás is, amelyet egyre több ország ismer fel. Mindehhez pedig a 2015-ben elfogadott Párizsi Megállapodás keretében tett vállalások is olyan lehetőségeket nyitnak meg, amelyek óriási beruházási igényeket generálnak szerte a világon, így Magyarországon is. A Párizsi Megállapodás alatt ugyanis szinte a világ összes országa olyan kibocsátás-csökkentési vállalásokat tett, amelyek rendkívül nagyméretű technológiaváltási, modernizálási igényeket keletkeztetnek. Ennek eredményeként pedig a jövőben jelentős piaci átrendeződés mehet végbe. Ezért úgy véli, az éghajlatváltozás ténye ma már talán legalább annyira lehetőség, mint probléma.Tóth Tamás: A 2019. évi energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye

 

Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese – korábban az Elemzési és Statisztikai Főosztályának vezetője – szakmai tapasztalatait a Hivatal keretében szerezte. Publikációi rendszeresen jelennek meg szakmai tanulmánykötetekben és tudományos ismeretterjesztő könyvrészletekben.

Jelenleg szakmai tevékenységei közé tartozik az energiahatékonysági törvény által a Hivatal felelősségi körébe utalt feladatok teljesítésének szervezése és fejlesztése (nagyvállalati energetikai auditálás fogalomrendszerének kidolgozása, ellenőrzési stratégia kialakítása, eredmények értékelése, energiamegtakarítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás). 2015-től az e témakörben folyamatosan bővülő információk ismertetése és megosztása érdekében rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákonProf. Dušan Petráš: Az energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye Szlovákiában

 

Prof. Dušan Petráš, a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem egyetemi tanára, volt rektor helyettese (2007-11), az építészmérnöki kar dékánja, (2000-2007), az AEE közép-kelet európai régióért felelős igazgatóhelyettese, az energetikai veszteségfeltárás nemzetközileg elismert szakértője és oktatója.  Hét országban, hét nyelven megjelent könyv és több száz szakmai cikk szerzője, a szlovák nyelven megjelenő Épületgépészet szakfolyóirat főszerkesztője, hazai és EU projektek témavezetője.

Fontosnak tartja az energetikai auditorok munkájának segítését a veszteségfeltáró módszerek, oktatási segédletek kidolgozása, a jó gyakorlatok bemutatása és szakmai konferenciák szervezésével a tapasztalatcsere által. Ez utóbbi érdekében évek óta szervezi a szakmai konferenciákat, szemináriumokat.  

Szakmai tevékenysége által megbízóinak sok millió euro megtakarítást tett lehetővé. Dr. Virág Rudolf: Energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák témái és szervezésének módjaDr. Virág Rudolf a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi államigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkári, miniszteri biztosi székét cserélte a főtitkári székre.

Kiemelt feladatának tekinti a Kamara kormányzati struktúrához való szorosabb kapcsolódását, az együttműködés megerősített, valamint közreműködésének szélesítését a feladat- és érdekkörébe tartozó jogszabályok és kormányzati döntések előkészítésében.

Munkaköréhez tartozik a Kamara, mint közreműködő szervezet számára az energiahatékonysági törvény által meghatározott feladatok, közte az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzésének, a közeljövőben esedékes szakmai megújító vizsgák előkészítése és megvalósítása szervezésének irányítása.  Plenáris előadások


dr. Botos Barbara, helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Klímapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság


    Energia- és klíma politikai célok és tervezett szakpolitikai intézkedések


Tóth Tamás, általános elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal


    A 2019. évi energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye


 Prof.Dušan Petras, egyetemi tanár, SVŠT Bratislava


     Az energetika auditálás tapasztalatai és eredménye Szlovákiában


Dr. Virág Rudolf, főtitkár, Magyar Mérnöki Kamara  


    Energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák témái és szervezésének módja


1.1.   szekció: Energiapolitika         

levezető elnök: Dr. Sztranyák József


Gondolatok az új Nemzeti Energiastratégiához

    Bakács István, elnök, ETE


Akadályok a klímaváltozás elleni küzdelem útjában 

    Dr. Molnár László főtitkár (ETE)


A távhő szerepe a levegőtisztaság és klímavédelemben a TNM rendelet tükrében

    Némethi Balázs, üzemvitel irányítási osztályvezető, Budapesti Távhőszolgáltatási Zrt


.Javaslatokköz- és lakóépületek épületek energia felhasználásának és felújításánakelemzéséhez

    dr.Zsebik Albin


A hulladékégetés szerepe az emisszió mentes városokban

    Molnár Szabolcs, főmérnök, Pöyry Erőterv Zrt.


Természeti erőforrások,kiemelten a hévvizekre

    Dr. Horn János
1.2.   szekció: Ipari üzemek és folyamatok energiahatékonyságának növelési lehetőségei

levezető elnök: Hunyadi Sándor


4x4 E, avagy energiagazdálkodás hatványozottan

    Molnár Boglárka, ügyvezető, épületgépész mérnök, ISO50001 belső auditor, Menerko Kft


Hőveszteség csökkentési lehetőségek az iparban

    Fehér Károly, ügyvezető, Dynoteq Kft.


Ipari auditálási tapasztalatok 2015 - 2019 években az MSZ ISO 50001 és a MEKH előírásai alapján

    Nagy Tibor auditor, Független Energia Tanácsadó Mérnök Iroda


Mikrogridek elvi működése és alkalmazása

    Kertész Sándor, ügyvezető igazgató, INFOWARE Zrt


Napenergia hasznosítás az iparvállalatoknál

    Tasnádi Levente, energetikai szakértő


Energiamenedzsment gyártótól gyártóknak, felhasználótól felhasználóknak

    Fajka Géza, Weidmüller Kereskedelmi Kft.


2.1.   szekció: Épületek energetikája és energia ellátása


levezető elnök: Nagy PéterA szellőzés energiafogyasztásának csökkentése a közel nulla energia szintű épületekben

        Matuz Géza, ügyvezető, A++ Energy Consulting Kft.

Irodaépület energiahatékonysági korszerűsítése - Automatizálási esettanulmány

        Szűcs Péter, értékesítési mérnök,SIEMENS Zrt.

Hogyan tud egy rendszerintegrátor hozzájárulni a vállalatok energiahatékonyságának növeléséhez?

        Kulifai Zoltán, értékesítési vezető - IoT megoldások, Vodafone Magyarország Zrt.

Közintézmények energetikai auditálásának tapasztalatai
         Nagy Péter, épület energetikus, auditor, Energy Control Kft.


A belső hőtermelés csökkentési, hasznosítási lehetőségei iparcsarnokokban
         Zsebik Albin, ügyvezető, JOMUTI Kft.


Intelligens Energiamenedzsment a Felhőből
         Cserpák Mihály, applikációs mérnök, Beckhoff Automation Kft.


2.2.   szekció: Tehetséges fiatalok az energetikában


levezető elnök: Gács IvánSzervezett piacok likviditását és fejlettségét értékelő keretrendszer kidolgozása
        
Barta Péter Dávid

Urán boroszilikát üvegekbe való beépülésének és az alapszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata

Boguszlavszkij Gergely Vlagyiszlav

Villamos autó töltőpont hatása egy középfeszültségű hálózatra

Bohunka Dávid

Milyen lehetőségeket nyújt az adatbányászat az energetikában?

Kertész Dávid

A villamosenergia-rendszer kiberbiztonsága: szimulációs keretrendszer tervezése

Molnár Martin

Kommunális épület kogenerációs rendszerének gazdasági vizsgálata

Pap Kristóf Gyula

Porok dielektromos jellemzőinek és nedvességfüggő paramétereinek vizsgálata elektrosztatikus porleválasztó leválasztási fok javítása érdekében

Székely László

AERODERIVATÍV GÁZTURBINÁS ERŐMŰVEK GYÁRTÁSÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA LEAN SZEMLÉLETTEL

Mihók Anna

Részleges kisülések elsugárzott VHF jeleinek vizsgálata nagyfeszültségű berendezések diagnosztikai vizsgálataihoz

Szirtes Máté

Stabilitásszámítási módszerek és a smart grid kapcsolata

Táczi István

3.1. szekció: Az e-mobilitás szerepének növekedése, környezetvédelem és gazdaságosság (?)

levezető elnök: Tompa Ferenc


A MOLcsoport szerepe az e-mobilitásban régiós szinten

Tóth Fekete Róbert, e-mobilitási vezető, MOL

Az NKM szerepvállalása a hazai e-mobiliásban

Balogh Szabolcs, NKM

Az e-mobilitás jövőképe szakértői szemmel

Deák László, szakértő

Villamosautózás más szemszögből 

Gács Iván, energetikus professzor, BME

Fogyasztói viselkedés és a technológia kapcsolata 

Dervalics Ákos, ügyvezető, InnoEnergy HUB Hungary


Kihívások az elektromos autók töltőállomásainak telepítésénél        

        Darvas István, okl. villamosmérnök, vezető tervező 

3.2.   szekció: ISO 50001 szabvány változásai és a tanúsítás tapasztalatai

levezető elnök: Tánczos Lajos


Átállás a módosított ISO 50001-re

Kéki Zsuzsanna, főosztályvezető, Magyar Szabványügyi Testület

Átállás azEgIR szabványra a Magyar Postán

Tóth Valéria, minőségügyi vezető, Magyar Posta Zrt.

Szabvány átállással kapcsolatos tapasztalatok – SGS Hungária Kft.

Buzna Levente, QMS & EnMS Auditor, SGS Hungária Kft.

Azenergiahatékonyság növelésének határa

Balogh Gábor, központi mérnök, HILTI Szerszám Kft.

Kockázatok kezelése az energetikában

Papp Zsolt Csaba, vezető auditor,ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Akcióvezérelt csapongás helyett, rendszerszintű működés

Dr. Precskó József, vezető auditor, Apave Magyarország Kft.


Kerekasztal

moderátor: Czinege Zoltán

 

Az energetikai szakpolitikai intézkedések eredménye - visszásságok és turpisságok az energetikai auditori és szakreferensi munkáknál

A kerekasztal beszélgetés vitaindító előadóinak a szakpolitikai intézkedések eredményeinek értékelésével foglalkozó kollégákat, gyakorló energetikai auditorokat, szakreferenseket és ISO 50001-es tanúsítókat kérünk fel.4.1. szekció: Almérési rendszerek az energiahatékonyságért
levezető elnök: Haddad Richárd

Villamos almérők alkalmazásainak szabályai

Baráth Géza, MEKH


Szakreferens és az almérő-rendszerek

Rátkay Gábor, ügyvezető, energetikai auditor, Argenting Kft


Az EnerIt Smart Energy & Sensor portfólió elemei az energetikai auditálás és a szakreferens munka során

Cseh Zoltán, ügyvezető igazgató, EnerIt Kft.


Hogyan építsünk ki jól használható mérőrendszert? -JANITZA mérőműszerek és alkalmazásuk

Hunyadi Sándor, ügyvezető igazgató, Hunyadi Kft.


I.I.O.T. az energiamenedzsmentben  - Berendezésszintű energiafelügyeleti rendszer

Gálfi Károly,üzletfejlesztési vezető, Centrica Business Solutions


Energetikai adatgyűjtés és feldolgozás számlákból, mérők adataiból, szolgáltatói oldalakról - E-KÖZÜZEM szoftverrendszer

Aradi Tamás, vezető energetikus, Govern


Ipari létesítmények almérési rendszerei

        Laczó Pál, műszaki igazgató, IPSOL Zrt.


Az energetikai auditban javasolt intézkedések által elérhető energiamegtakarítások nyomon követésének és almérések kialakításának módszerei

Sitku György, energetikai auditor, HUNGAROHARVEST Kft


Az almérők alkalmazásának szabályozása szakreferens szemmel

Czinege Zoltán, kutatásfejlesztési igazgató, AlfaPed Kft.