Szakreferens és az almérő rendszerek

 

Rátkay Gábor, okl. gépészmérnök,
ügyvezető, energetikai auditor
Argenting Kft.,
rtkgbr@argenting.hu

 

Összefoglalás

 

Az Energiahatékonysági Törvény 2016. decemberi módosításában – az energetikai szakreferens alkalmazása mellett – almérő rendszer üzemeltetésére is kötelezik a nagyobb fogyasztású cégeket

Ezidáig nem jelent meg az MEKH szabályozó rendelete arról, hogy milyen cégeknek milyen paraméterekkel rendelkező rendszert kell kiépíteni, milyen határidővel és ennek be nem tartását miként szankcionálja a hatóság.

Ez az ún. „ex-lex” helyzet időt és lehetőséget ad a felkészülésre mind a cégeknek, mind a szakreferenseknek, akiknek majd a mért adatokkal dolgozniuk kell.

Meghökkentően látványos diagramokkal mutatom meg az almérő rendszerek hasznosságát.

Bemutatom a jelenleg legelterjedtebben használt mérőrendszert és a fejlesztés várható trendjeit az adatkommunikációban.

Kitérek a speciális helyzetre, mely a kötelezett cégeknél kivitelezendő rendszerek számából, illetve a jelenlegi hazai rendszer-szállító és -telepítő kapacitásból következik.

Igyekszem felhívni a szakreferens kollégák figyelmét az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikre és lehetőségeikre a reputációjuk és jövedelmük egyidejű növelése terén.

 

 

              Energy manager and the submetering systems

 

Gábor Rátkay, Dipl.Eng.Mech.,
CEO, Energy Auditor
Argenting Kft.,
rtkgbr@argenting.hu

 

Summary

 

In december 2016, the Energy Efficiency Act also required companies with higher consumption to operate a sub-metering system, in addition to the use of the independent external energy manager.

There haven’t born the HEPURA's (Hungarian Energy and Public Regulatory Authority) regulation about what system-parameters should be put in place, about the deadline and how the authority will sanction its non-compliance.

This so-called "ex-lex" situation gives time and opportunity to prepare both companies and energy managers who will have to work with the measured data.

I'll show you the usefulness of submeter systems with astoundingly spectacular diagrams.

I present the most widely used measuring system and the expected trends in development in data communication of them.

I will cover the specific situation resulting from the number of systems to be carried out at obliged companies and from the current available system-distributor and installation capacity in Hungary.

I will try to draw the attention of our energy manager colleagues to their obligations and opportunities in terms of their reputation and income at the same time.