Dr. Virág Rudolf: Energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák témái és szervezésének módja

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírja, hogy a természetes személy energetikai auditornak és szakreferensnek névjegyzékbe vételét követően évente továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

A 2015. évben bejegyzett auditorok számára a megújító vizsga már az idén, a később bejelentkezetteknek az öt év elteltével esedékes.  A szakmai megújító vizsga előkészítését, témájának és tananyagának összeállítását közreműködőként a Magyar Mérnöki Kamara a főtitkár irányításával szervezi.

 

Az előadó előadásában statisztikai áttekintést nyújt az előttünk álló években a vizsgára kötelezettek számáról, majd előadásának címével összhangban ismerteti a szakmai megújító vizsga témáit, a vizsga és szervezésének módját.