Az energetikai hulladékhasznosítás szerepe a városok energiaellátásában

Molnár Szabolcs

energetikus

+36 20 / 439 8351,

szabolcsmo@gmail.com

 

Milyen lesz az energetikai jövő? Mi lesz a jövő energiaforrása? Növekszik-e – és ha igen milyen mértékben – az energiafelhasználásunk?

A feltett kérdések alapján megállapíthatjuk, hogy kihívások előtt állnak az energetikai szakemberek. A kérdésekre még nem tudunk pontos egzakt választ adni, de a kutatást, a fejlesztési tevékenységet már most el kell kezdenünk.

Abban biztosak lehetünk, hogy szükséges az alternatív – vagy másképp fogalmazva – a nem szokványos energiahordozók alkalmazása, és a bennük rejlő potenciális lehetőségek nagyobb arányú kiaknázása a jövőben.

Hol van a hulladékok energetikai hasznosításának a lehetősége a jövő városának energiaellátásában? Hol rejlik lehetőség a városok által koncentráltan termelt hulladékokban rejlő fűtőérték minél nagyobb mértékű és maximális energiahatékonyságú kihasználására?

Felszólalásomban elemzem a hazai és a nemzetközi energetikai célú hulladékkezelési lehetőségeket. Bemutatom a nemzetközi fejlesztési eredményeket az energetikai hulladékgazdálkodással kapcsolatban.

 

Felszólalásom kulcsszavai:

Hulladékgazdálkodás, városenergetika, energiahatékonyság